Τα λόγια του Carlos για το τέλος της σειράς!

Tonight ends an incredible 5 years. RUSHERS we have accomplished so much! I can't thank you enough for your love. I don't know what's next but I do know Each one of us i know will continue to be good role models. We will continue to grow do our best to make a difference. To my 3 "brothafromanothamotha" I will always love you guys through think and thin! THIS EPISODE IS GOING TO BE BIG! BIg time dreams! TONIGHT @ 8pm ON Nick!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου